Arrangementer


23. april 2019

BJERRINGBRO B.F.
Møderække i Bjerringbro BF´s Skolebigård

Bjerringbro og Omegns BF afholder møderække i skolebigården.

LÆS MERE

23. april 2019

ØSTHIMMERLANDS B.F.
Klargøring af materiel til skolebigården og teori

Materiel til brug i skolebigården gøres klar til sæsonen, dvs at der bl.a. skal trådes rammer og der skal iloddes voks. Der vil ligeledes være teori.

LÆS MERE

23. april 2019

KJELLERUP OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

dagsorden i følge vedtægter forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 15 april

LÆS MERE

23. april 2019

HAN HERREDS B.F.
Begynder kursus 2019

Begynder kursus 2019 23. april 2019 Vil du være biavler? Hanherreds Biavlerforening tilbyder kursus for nye biavlere. Du undervises i teori og praksis henover sommeren af erfarne biavlere. Undervisningen foregår hver tirsdag aften i foreningens skolebigård nær Fjerritslev. Første aften er tirsdag den 23. april kl. 18:30

LÆS MERE

25. april 2019

KALØVIG-EGNENS B.F.
Kaløvig-egnens Biavlerforening – kursus for nye biavlere 2019 – 5. aften

Vores kursus består i år af 5 teoriaftener - de øvrige datoer er: 28/2, 14/3, 28/3 og 11/4. Læs mere om kurset og hvordan du tilmelder dig på vores hjemmeside: www.kalovig-egnensbiavlerforening.dk

LÆS MERE

27. april 2019

SYDSJÆLLANDS B.F.
Opstart i Skolebigården

Vi starter op i Skolebigården lørdag d. 27. april 2019 kl. 10.00-12.00. Vi skal se hvordan bierne har klaret vinteren og gøre rent i staderne. Vi skal desuden tilse de 3 nye familier, der blev indvintret. Foreningen er vært ved kaffe/te/brød.

LÆS MERE

27. april 2019

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Måske 1. udvidelse.

LÆS MERE

27. april 2019

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktiviteter i skolebigården

LÆS MERE

28. april 2019

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Måske 1. udvidelse.

LÆS MERE

29. april 2019

SALLING FJENDS B.F.
Opstart af ny sæson.

Alle medlemmer er velkomne til en hyggelig snak om bier og dette års planer. Der er oprydning i kælderen, og klargøring til sommeren. Kaffen koster 20 kr.

LÆS MERE

29. april 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Biernes udvikling

Vi ser på biernes udvikling og om der er sværmtendenser, og måske skal der magasiner på.

LÆS MERE

30. april 2019

ØSTHIMMERLANDS B.F.
Teori og evt. første kig til bierne

Der er teori denne aften og hvis vejret tillader det kigger vi til bierne

LÆS MERE

30. april 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 5)

Det centrale bigårdsregister + forberedelse af egne materialer til der kommer bier.

LÆS MERE

30. april 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 6)

Besøg hos materiale forhandler

LÆS MERE

30. april 2019

HORSENS B.F.
Bigårdsmøde

Bigårdsmøde

LÆS MERE

30. april 2019

SILKEBORG OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus praktisk aften

I Silkeborg er der et lille begynderkursus i gang. Godt med nye folk. Kurset er de teoretiske dele i disse uger, og derefter kommer et par praktiske tirsdage.Den 30. 4. kl. 19 er den første praktiske aften, hvor foreningens øvrige medlemmer også kan deltage og forhåbentlig lære nye folk at kende.

LÆS MERE

04. maj 2019

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Foreningsudflugt for hele familien. Tema: Bier og blomster – en tur i nærområdet

Vi mødes kl. 10 ved hovedindgangen på Frilandsmuseet og starter med en times rundvisning. Kl. 11 fortæller biinspektør Sven Branner om biavl i gamle dage ved bigården på museet. Kl. 12 er der frokostpause ved Land-Kiosken på museet, hvor man kan købe bl.a. sandwich eller spise medbragt madpakke. Kl. 14 mødes vi i Jonstrup hos Karin Gutfelt, hvor Karin vil give en rundvisning på ejendommen og fortælle om deres aktiviteter og planer. Turen foregår i egne biler, og man kan derfor deltage i enten en del af arrangementet eller det hele. Nærmere om turen følger senere i Vokstavlen og på www.biavl.dk

LÆS MERE

04. maj 2019

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktiviteter i skolebigården.

LÆS MERE

06. maj 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi fjerner droneyngel mm.

Vi fjerner droneyngel og ser efter mider og sværmceller.

LÆS MERE

06. maj 2019

LEMVIG B.F.
Skolebigården

Forårseftersyn Vi mødes alle aftener kl. 19.00. Der bæres bidragt eller slør i skolebigården.

LÆS MERE

06. maj 2019

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møder i skolebigården i Hvidovre

Åbent hus i bigården hver mandag fra kl. 19:00. Første gang mandag den 6. maj og sidste gang mandag den 29. juli.

LÆS MERE

06. maj 2019

SYDSJÆLLANDS B.F.
Møde i Skolebigården

Mandag d. 6. maj og mandag d. 20. maj 2019 Vi arbejder i bifamilierne, ser hvordan de har det og sørger for udvidelse. Vi afslutter aftenen med kaffe, kage og en hyggelig snak. m.v.h. Bestyrelsen for Sydsjællands Biavlerforening

LÆS MERE

07. maj 2019

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Holstebro og omegns bf.

Vi ser til bierne. Vores nybegyndere skal i bigården for første gang. Vi vil dele os op i grupper og gennemgår et bistade for at finde dronningen, og se hvor meget yngel der er, og om der skal et magasin mere på.

LÆS MERE

07. maj 2019

ØSTHIMMERLANDS B.F.
Pasning af bierne

Der er pasning af bierne i skolebigården frem til sæson slut

LÆS MERE

07. maj 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 7)

Sved Erik Eriksen vil fortælle om hans gøremål med hans bier, der er placeret bag ved Frilandsmuseet.

LÆS MERE

07. maj 2019

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Første aftensmøde. Herefter hver tirsdag aften.

LÆS MERE

08. maj 2019

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Første aftenmøde. Herefter hver onsdag aften.

LÆS MERE

08. maj 2019

LOLLAND-FALSTER B.F.
Bigårdsbesøg

Vi besøger Erland Clausens biavl.

LÆS MERE

11. maj 2019

DANMARKS BIAVLERFORENING
ERFA-dag 11. maj kl. 10 hos Klaus Hviid

Klaus har en deltids biavl med fokus på rational biavl (bierne skal passes efter arbejde). Klaus har meget fokus på udvikling af nye produkter, special honning m.m. Alt honning sælges ved direkte salg og der er fokus på at stå på markeder med den direkte kontakt til kunderne. Vi kigger på, hvordan man kan drive en lidt større deltidsbiavl fra et villahus.

LÆS MERE

13. maj 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Biernes sundhedstilstand

Biernes sundhedstilstand. Ved sygdoms inspektør Poul Vestergaard. Der om larves til Dronninger samme aften.

LÆS MERE

14. maj 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 8)

Honning-behandling + årets gang i bigården (efterår)

LÆS MERE

14. maj 2019

HORSENS B.F.
Bigårdsmøde

Bigårdsmøde

LÆS MERE

15. maj 2019

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktiviteter i skolebigården

LÆS MERE

21. maj 2019

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Holstebro og omegns bf.

Vi ser igen til bierne. . Hvordan har de udviklet sig siden sidst. Har der været træk, skal der udvides med endnu et magasin. Husk at bestille dronninger hos Mogens Nielsen

LÆS MERE

22. maj 2019


Begynderkursus (lektion 9)

Besøg hos privat biavler Svend Erik Eriksen, og lidt om dronningeavl.

LÆS MERE

22. maj 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 9)

Besøg hos privat biavler og lidt om dronningeavl

LÆS MERE

22. maj 2019

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktiviteter i skolebigården-

LÆS MERE

27. maj 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Loppe / Byttemarked

Vi afholder loppe / bytte marked og auktion over bi-materiel.

LÆS MERE

27. maj 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 10)

Afslutning af kurset + alm. foreningsaften fra kl. 19.00 Der afholdes loppe / bytte-marked og auktion.

LÆS MERE

28. maj 2019

HORSENS B.F.
Bigårdsmøde

Bigårdsmøde

LÆS MERE

01. juni 2019

LOLLAND-FALSTER B.F.
Dronningeproduktion

Dronninger produceres på skolebigården.

LÆS MERE

02. juni 2019

LOLLAND-FALSTER B.F.
Dronningeproduktion

Dronninger produceres på skolebigården.

LÆS MERE

03. juni 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Besøg på Herning Museum

Vi ser til bierne, og Svend Erik Eriksen vil sikkert fortælle os om de ændringer der er sket med området de sidste par år.

LÆS MERE

03. juni 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 11)

Man ser til bierne sammen med underviserne. Fra kl. 19.00 til 21.00 normal aften i bigården.

LÆS MERE

04. juni 2019

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Holsrebro og Omegns bf.

Vi fylder de første hold parrekassetter De bedste muligheder for en god parring, er i juni måned. Vi gennemgår proceduren i, hvordan vi forbereder os til at modtage en parret dronning om 3 uger. Vi ser om det er ved tiden der skal slynges. Vi laver en ny familie ved at tilsætte en celle eller dronning.

LÆS MERE

04. juni 2019

HORSENS B.F.
Udebesøg hos lokal biavler

Udebesøg hos Poul Henriksen

LÆS MERE

07. juni 2019

LOLLAND-FALSTER B.F.
Dronningeproduktion

Dronninger produceres på skolebigården.

LÆS MERE

13. juni 2019

LOLLAND-FALSTER B.F.
Dronningeproduktion

Dronninger produceres på skolebigården.

LÆS MERE

15. juni 2019

LOLLAND-FALSTER B.F.
Dronningeproduktion

Dronninger produceres på skolebigården.

LÆS MERE

15. juni 2019

DANMARKS BIAVLERFORENING
ERFA-dag 15. juni kl. 10 hos Denis Breel

Dennis er en forholdsvis nyere biavlere med fuld fart på ideer og ambitioner. Denis har et fuldtidsarbejde og opbygger samtidig en større biavl. Biavlen drives fra et villakvarter med opmagasinering af bimateriel ved den lokale landmand, hvor der er fokus på opbygning af godt slyngerum m.m. Denis har fokus på bestøvning og ønsker at være dronningavler på sigt.

LÆS MERE

17. juni 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Der fratages honning

Der slynges honning, og alle er velkommen til at hjælpe til.

LÆS MERE

22. juni 2019

DANMARKS BIAVLERFORENING
Honning&Jordbærdag

LÆS MERE

24. juni 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Grillaften

Medbring selv service og drikkevarer. Tilmelding nødvendigt til formanden på mail.

LÆS MERE

24. juni 2019

LEMVIG B.F.
Aftentur Harboøre Tange.

24. juni Vi får besøg af dronningeavler Flemming Bech Thorsen. Han har været biavler siden 1980 og dronningeavler siden 1983. Flemming Bech Thorsen driver renavl med carnica på Harboøre Tange. kl. 19.00. Efterfølgende starter vi grillen op på Langerhusevej 6A, Harboøre.

LÆS MERE

25. juni 2019

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Holstebro og Omegns bf.

Hente dronninger. Vi ser med spænding resultatet af parringer. Forhåbentlig er alle dronninger blevet parret. Vi ser til evnt. aflægger i skolebigården. Under kaffen vil vi forvisse os om, at alle har gjort klar til at modtage dronningen.

LÆS MERE

26. juni 2019

LOLLAND-FALSTER B.F.
Dronningeproduktion

Dronninger produceres på skolebigården.

LÆS MERE

01. juli 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi ser om småfamilierne udvikler sig

LÆS MERE

01. juli 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Begynderkursus (lektion 12)

De første kan måske modtage deres nye bi-familie.

LÆS MERE

04. juli 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Deltager på Landsskuet

Biavlerforeningerne fra Lemvig, Holstebro, Brande, Skjern og Herning bemander standen og fortæller de besøgende om biernes liv og gøremål, samt sælger noget af HOBF honning.

LÆS MERE

11. juli 2019

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktiviteter i skolebigården.

LÆS MERE

13. juli 2019

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Honningfratagning.

LÆS MERE

14. juli 2019

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Honningfratagning.

LÆS MERE

15. juli 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi ser til bierne

Vi ser om bierne har plads nok og sætter evt. ekstra magasiner på.

LÆS MERE

20. juli 2019

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktiviteter i skolebigården.

LÆS MERE

22. juli 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi fratager honning og slynger

Alle er velkommen til at give en hånd med

LÆS MERE

29. juli 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bierne sættes på lyng

5 bi-familier køres på lyng hvis vejret er til det

LÆS MERE

03. august 2019

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktiviteter i skolebigården.

LÆS MERE

07. august 2019

LOLLAND-FALSTER B.F.
Voksafsmeltning

Vi besøger Kurt Jensen.

LÆS MERE

10. august 2019

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Honningfratagning og fodring.

LÆS MERE

11. august 2019

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Honningfratagning og fodring.

LÆS MERE

13. august 2019

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Holstebro og Omegns bf.

Grill- og hyggeaften. Bestyrelsen er mødt ind i god tid så grillen er klar når i kommer kl. 19,00. Efter velkomst er vi klar til at grille og hygge os. Bestyrelsen sørger for tilbehøret til grillaftenen. Du/i medbringer selv grillkød og pølser, bestik og drikkevarer. For et beskedent beløb, fremskaffer vi diverse tilbehør. Såsom kartoffelsalat, blandet salat, dressing og flutes, og også kaffe/the. Pris vil fremgå af indbydelsen. Der vil være tilmelding.

LÆS MERE

17. august 2019

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Varroabehandling (myresyrebehandling).

LÆS MERE

17. august 2019

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktiviteter i skolebigården.

LÆS MERE

18. august 2019

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Varroabehandling (myresyrebehandling)

LÆS MERE

19. august 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi besøger bierne som er sat på lyng

Vi ser om bierne har samlet noget lynghonning, og får os en snak om lynghonning.

LÆS MERE

24. august 2019

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Udlevering af oxalsyre.

LÆS MERE

24. august 2019

DANMARKS BIAVLERFORENING
ERFA-dag 24. august kl 10 hos HF-honning

Vi besøger Matthias Hvam og Per From, som er gået i kompagniskab om vel nok en af de største biavlsvirksomheder, vi har i Danmark. Der tænkes stort og rationelt, men der tænkes også på biernes velfærd. Der arbejdes med dronningavl, honningproduktion, bestøvning, andre nicheproduktioner.

LÆS MERE

25. august 2019

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Udlevering af oxalsyre.

LÆS MERE

26. august 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varoa behandling

Vi varoa behandler bierne i skolebigården med myresyre. V/ Egon Green

LÆS MERE

31. august 2019

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktiviteter i skolebigården.

LÆS MERE

02. september 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bierne fodres

Bierne fodres med flydende foder.

LÆS MERE

03. september 2019

ALSSUND B.F.
Generalforsamling

Generalforsamling med spisning først kl.18.00-19.00, herefter generalforsamling

LÆS MERE

23. september 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Mad og Honning

Vi mødes og får os en hyggelig aften, hvor honning indgår som en del i menuen. Der er bindende tilmelding. Deltagerpris: Voksne 100 kr. Børn under 12 år 50 kr.

LÆS MERE

08. oktober 2019

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Holstebro og Omegns bf

Generalforsamling Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Honningbedømmelse: Medbring din bedste honning (uden etiket

LÆS MERE

21. oktober 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Ordinært generalforsamling

Foreningen er vært med smørrebrød og kaffe.

LÆS MERE

04. november 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honning-bedømmelse

Honning-bedømmelse. Der kan indleveres prøver fra kl. 18.30 kr. 20.00 pr prøve.

LÆS MERE

16. november 2019

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Varroabehandling og udlevering af oxalsyre.

LÆS MERE

17. november 2019

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Varroabehandling og udlevering af oxalsyre.

LÆS MERE

19. november 2019

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Holstebro og Omegns bf.

Julehygge/årsafslutning Julehygge er for hele familien. Bestyrelsen laver et arrangement til aftenen. Se indbydelse når den udsendes først i november. Der vil være en eller anden form for underholdning. Øl, vand og vin til rimelige priser. Tilmelding senest den 15. nov. Mail hks.kongehojen45@gmail.com

LÆS MERE

02. december 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Årsafslutning

Årsafslutning med gløgg og æbleskiver samt underholdning. Husk pakke til pakkespil til en pris af max. kr. 25.00 Bindende tilmelding pr. mail til formanden

LÆS MERE

07. december 2019

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Holstebro og Omegns bf.

Oxalsyredemonstration kl. 13.00-14.00 Vi blander en passende mængde oxalsyre. Vi viser nede i skolebigården, hvordan man behandler med oxalsyre. Der bliver mulighed for (uden beregning) at få oxalsyre med hjem til behandling af dine egne bier. Medbring en dertil egnet flaske eller et glas.

LÆS MERE

07. december 2019

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varoa behandling

Varoa behandling med Oxalsyre. Oxalsyre-blanding kan købes til privat brug

LÆS MERE

07. december 2019

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård – Oxalsyredrypning

Oxalsyredrypning af skolebigårdens bifamilier.

LÆS MERE