Arrangementer


04. oktober 2022

SKJERN EGVAD B.F.
Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling, efter vedtægterne. Kl. 18.00: Serveres gule ærter med tilbehør, i Kantinen på Bundsbæk Mølle. Prisen er dkr. 50,00 pr person. HUSK kontanter, der er ikke mulighed for at anvende Dankort/MobilePay. Der kræves bindende tilmelding, senest den 23.09.2022,  på tlf.  22 24 43 91 Der er plads til 35 personer, så først til mølle princippet gælder. Der vil som sædvanlig, være mulighed for at købe drikkevarer, til fornuftige priser. Medlemmer og deres ægtefæller er velkomne. Efter generalforsamlingen er foreningen vært med kaffen. Vi har rigtig gode gevinster til vort lotteri. Vi håber på det sædvanlige gode fremmøde.

LÆS MERE

05. oktober 2022

LEMVIG B.F.
Generalforsamling

Lemvig og Omegns B.F. Generalforsamling afholdes den 5. oktober 2022 kl 19 i Frivilligcenter Lemvig, Vasen 14. Samme aften er der honningbedømmelse, så medbring et glas honning uden etiket. Der bedømmes både sommer og lynghonning. P.B.V. Bente Haunstrup

LÆS MERE

11. oktober 2022

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Greneralforsamling

Generalforsamling 11. oktober 2022 Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Honningbedømmelse: Medbring din bedste honning (uden etiket). Bestyrelsen vil fremover selv bedømme honningen. vinderen vil så blive offentliggjort til vores årsafslutning, eller ved henvendelse efter årsafslutning

LÆS MERE

24. oktober 2022

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Vi afholder årets generalforsamling og honningbedømmelse.

LÆS MERE

25. oktober 2022

NORDDJURS BIAVLERFORENING
Generalforsamling

Norddjurs Biavlerforening indkalder til ordinær generalforsamling. Dagsorden i henhold til vedtægterne, som kan læses på vores hjemmeside www.norddjursbiavlerforening.dk

LÆS MERE

26. oktober 2022

B.F. FOR HADERSLEV OG OMEGN
Høstfest (honningdømmelse)

Frist for aflevering af honning til bedømmelse er mandag den 10/10-22022 Honning i beholdere, helt uden mærker kan afleveres til Jeppe Søgaard, på adressen Hovslundvej 22, 6100 Haderslev, der skal vedlægges en seddel med navn og afleveres 20 kr. pr. glas. Vi har i år indforskrevet en kyndig madperson til at bedømme vore honninger. Pris for kaffe og kage kr. 20,- Mvh. Morten

LÆS MERE

02. november 2022

FREDERICIA & OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Generalforsamling i henhold til foreningens love. Dagsorden fremsendes direkte til medlemmerne på mail.

LÆS MERE

07. november 2022

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honningbedømmelse

Honningbedømmelse. (indlevering af prøver fra kl. 18.30. pris 20.00 kr. pr. prøve - max 2 pr. medlem.

LÆS MERE

08. november 2022

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling i Grindsted og Omegns Biavlerforening

Generalforsamling i henhold til vedtægterne

LÆS MERE

08. november 2022

GL. TØNDER AMTS B.F.
Honningbedømmelse

Vi vil kåre årets honning og udveksle erfaringer. Erling Atzen er instruktør. Medlemmer og familiemedlemmer må medbringe 2 glas honning. Det koster kr. 20 pr. glas. Der kan købes øl og vand, kaffe og kage. Gerne tilmelding til: Helle Kjeldsen, mobil 2447 9459 eller mail: helle.vagn@jakobsen.mail.dk

LÆS MERE

08. november 2022

VARDE OG OMEGNS B.F.
GENERALFORSAMLING I VARDE OG OMEGNS BIAVLSFORENING

Varde og Omegns Biavlsforening afholder generalforsamling den 8/11 kl 19.00, på Næsbjerghus Krovej 7, 6800 Varde. Dagsorden i følge vedtægterne.Der er spisning fra kl 18.00.Tilmelding på sms til Kristian 21806616 - senest 6. november.

LÆS MERE

15. november 2022

SILKEBORG OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Silkeborg og Omegns Biavlerforening afholder den 15. nov. 2022, kl. 19.00 generalforsamling efter vedtægterne. Mødet finder sted på Harsnablundvej 7-8, Gødvad, nord i Silkeborg. Evt. forslag til behandling på mødet skal senest den 1. nov. 2022 være hos formanden, Niels Winther, A. Andersens Vej 67, 8600 Silkeborg, mail-adr: nr.winther@gmail.com.

LÆS MERE

16. november 2022

KRONBORG VESTRE BIRKS B.F.
Generalforsamling 2022

Generalforsamling og Birkets Bedste Honning

LÆS MERE

16. november 2022

VINDINGE HERREDS B.F.
Generalforsamling i Vindinge Herreds Biavlerforening

Dagsorden ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen starter med smørrebrød, øl, vand, kaffe og kage. Tilmelding skal ske til Jette Larsen 20458789 eller på mail: kjeldelarsen1609@gmail.com senest den 7. november 2022.

LÆS MERE

17. november 2022

B.F. FOR HADERSLEV OG OMEGN
Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling, torsdag d. 17. november, 2022, kl. 19:00 Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden ihænde, skriftligt, senest d. 3. november, 2022.

LÆS MERE

23. november 2022

KALØVIG-EGNENS B.F.
Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022 med dagsorden ifølge vedtægterne. Vi starter med smørrebrød, øl og vand kl. 18. Selve generalforsamlingen starter kl. 19. Tilmelding nødvendig aht. forplejningen senest 18. november 2022 på telefon 60 12 15 33.

LÆS MERE

24. november 2022

KOLDING OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling i Kolding & Omegns Biavlerforening jf. vedtægterne. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før, altså 10.11.2022 kl. 19.00 Kan sendes på sekretariat@koldingbiavl.dk

LÆS MERE

26. november 2022

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæson-aktivitet i Skolebigården, Oxalsyre-behandling. Bagefter slutter vi året af med glögg, æbleskiver og julebanko.

LÆS MERE

04. december 2022

GL. TØNDER AMTS B.F.
Udlevering af oxalsyre

Vi begynder med at syrebehandle skolebigårdens bier. Derefter udleveres gratis oxalsyre til højst 10 bifamilier. Kl. 12 er foreningen vært med æbleskiver og lidt at drikke. Tilmelding er ikke nødvendig, men af hensyn til traktementet må man gerne give en melding til Helle Kjeldsen, Mobil 2447 9459 eller Mail: helle.vagn@jakobsen.mail.dk

LÆS MERE

05. december 2022

HERNING OG OMEGNS B.F.
Årsafslutning

Årsafslutning med gløgg og æbleskiver og underholdning. (husk pakke til pakkespil til en pris af max. kr. 25.00) Gerne med tilmelding.

LÆS MERE

10. december 2022

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varoa behandling

Vi varoa behandler vore bier med Oxalsyre. ( Oxal blanding kan købes til privat brug)

LÆS MERE

22. februar 2023

LOLLAND-FALSTER B.F.
Generalforsamling

Lolland-Falster BF indbyder til ordinær generalforsamling onsdag den 22 . februar kl 19.00 på Guldborgland Skole, Guldborgvej 228, 4862 Guldborg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 8. februar. Foreningen er vært med smørrebrød kl. 18.00. Medbring din bedste honning, da vi ved blindsmagning, slutter aftenen af med at kåre Lolland-Falsters bedste honning 2022.

LÆS MERE

23. februar 2023


Begynderkursus 2023

Har du et ønske om at blive biavler bør du deltage i vores kursus for nye biavlere. Kurset består af 4 teoriaftener og herefter tilbyder vi kursisterne en mentorordning.

LÆS MERE

23. februar 2023

KALØVIG-EGNENS B.F.
Begynderkursus 2023

Har du et ønske om at blive biavler bør du deltage i vores kursus for nye biavlere. Kurset består af 4 teoriaftener og herefter tilbyder vi kursisterne en mentorordning.

LÆS MERE

06. marts 2023

MIDTSJÆLLANDS B.F.
Begynderkursus

Begynderkursus i biavl Kurset starter med 5-6 undervisningsaftener i marts/april i Foreningshuset og efterfølges af praktisk undervisning på torsdageaftener fra slutningen af april til midt i september i foreningens skolebigård, der ligger i nærheden af Bjernede. På begynderkurserne lærer du blandt andet om: - Biernes liv Årets gang i bigården - Materialerne som du skal anvende - Honningproduktion - Og meget mere… Prisen for forløbet er 600 kr, der indbetales direkte til Midtsjællands Biavlerforening og forudsætter medlemskab af Danmarks Biavlerforening, herunder vores lokalforening. De tilmeldte får direkte besked om, hvordan og hvornår betalingen skal være foretaget samt flere detaljer om kurset. Send en mail til: Eskild Urhøj på eskild.urhoj@gmail.com eller ring på mobil 27470311 og få en snak om kurset.

LÆS MERE

04. oktober 2022

BIAVLERFORENINGEN SØNDERJYLLAND
Begynderkursus

Biavlerforeningen Sønderjylland afholder igen i år begynderkursus

LÆS MERE