Arrangementer


19. juni 2021

LOLLAND-FALSTER B.F.
Dronningeproduktion i skolebigården

Tjekke parringskasser

LÆS MERE

19. juni 2021

RIBE & OMEGNS B.F.
Jordbær-honning dag i skolebigården

Skolebigården åbner porten for alle interesserede. Vi viser bierne frem, fortæller om deres fantastiske liv og deres betydning - og om hvor spændende det er at være biavler. En lokal jordbæravler sørger for at alle kan få lækre danske jordbær med nyslynget honning - og evt. også købe en bakke med hjem.

LÆS MERE

21. juni 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Grillaften

Vi samles i Naturcenteret og griller kødet som foreningen fremskaffer. Medbring selv service og drikkevarer. Entré: V 100 kr./B 50 kr. Tilmelding til formanden senest den 16 juni på mail.

LÆS MERE

22. juni 2021

LOLLAND-FALSTER B.F.
Bigårdsbesøg

Besøg hos bestyrelsesmedlem Birgit Holse. Fokus på biavl, biodiversitet, blomsterhave, veterantraktorer o.m.m. Lolland-Falster Biavlerforening sørger for honning, is og jordbær til de fremmødte. Nærmere info følger på www.lf-biavl.dk samt LF-Biavls FaceBookside og SMS-servicen.

LÆS MERE

22. juni 2021

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Grindsted og Omegns Biavlerforening

Bi sygdomme. Hvordan ser vi dem - og hvad gør vi

LÆS MERE

23. juni 2021

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård: Gennemgang af bifamilierne

Vi ser til nogle af skolebigårdens bifamilier, hvor vi får en snak om, hvad der sker lige nu. Der er rig lejlighed til at få besvaret dine spørgsmål af en af foreningens erfarne biavlere. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

24. juni 2021

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Vi besøger en parringsstation hos Søren. Søren vil undervisning i det at lave parringsfamilier.

LÆS MERE

28. juni 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Småfamilier

Vi ser om småfamilierne udvikler sig

LÆS MERE

29. juni 2021

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Afhentning af dronninger

Hente dronninger. Vi ser med spænding resultatet af parringer. Forhåbentlig er alle dronninger blevet parret. Vi laver evnt. aflægger i skolebigården. Under kaffen vil vi forvisse os om, at alle har gjort klar til at modtage dronningen.

LÆS MERE

29. juni 2021

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Vi siger god sommer med grillen tændt i skolebigården.

LÆS MERE

29. juni 2021

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Grindsted og Omegns Biavlerforening

Vi slynger/presser honning. Der vil blive demonstreret forskellige måder at få honningen ud af tavlerne - og vi smager selvfølgelig på den friske honning.

LÆS MERE

30. juni 2021

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård med undervisning: Varroabehandling af sværm og småfamilie

Sværme og småfamilier er yngelfri, derfor er det oplagt at behandle dem mod varroa. Efter undervisningen ser vi til nogle af skolebigårdens bifamilier, hvor vi får en snak om, hvad der sker lige nu. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

30. juni 2021

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktiviteter i skolebigården.

LÆS MERE

01. juli 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Landsskuet

Vi deltager og fortæller de fremmødte om biernes forunderlige liv, og sælger samtidigt noget af foreningens honning.

LÆS MERE

03. juli 2021

B.F. FOR HADERSLEV OG OMEGN
Åben Bigård

Åben Bigård, hos Svend Poulsen

LÆS MERE

05. juli 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bigårdsbesøg

Vi tager på bi-gårdsbeøg hos ?? Vi ser til bierne og nyder naturen der. Nærmere følger pr. mail

LÆS MERE

07. juli 2021

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård med gennemgang af bifamilierne

Vi ser til nogle af skolebigårdens bifamilier, hvor vi får en snak om, hvad der sker lige nu. Der er rig lejlighed til at stille spørgsmål til en af foreningens erfarne biavlere. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

12. juli 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi ser til bierne

Vi ser til bierne

LÆS MERE

14. juli 2021

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård med undervisning: Lave vinterleje og klargøring til lyngtræk

Hvordan og hvornår laver jeg et godt vinterleje? Bytte kasser om, flytte dronninggitter. Vi ser også til nogle af skolebigårdens bifamilier, hvor vi får en snak om, hvad der sker lige nu. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

14. juli 2021

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktiviteter i skolebigården.

LÆS MERE

17. juli 2021

B.F. FOR HADERSLEV OG OMEGN
Åben Bigård hos Jørn A. Tønder, Agerskov

Åben bigård hos Jørn A. Tønder hvor du bl.a. kan opleve biavl i et alternativt bistade fra Optimal Bees og få lejlighed til at møde konstruktøren af dette stade til en præsentation af Optimal Bees Husk egen kaffe og kage til eftermiddagskaffen Tilmelding til formanden på tlf. 2087 5113 senest d. 3. juli, 2021

LÆS MERE

21. juli 2021

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård med gennemgang af bifamilierne

Vi ser til nogle af skolebigårdens bifamilier, hvor vi får en snak om, hvad der sker lige nu. Der er rig lejlighed til at få besvaret dine spørgsmål af en af foreningens erfarne biavlere. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

26. juli 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honning-slyngning

Vi fratager honning og slynger.

LÆS MERE

27. juli 2021

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Grindsted og Omegns Biavlerforening

Vi begynder at gøre bierne klar til vinter og fodrer for første gang. Hvad gør vi hvis bierne er på lyng?

LÆS MERE

28. juli 2021

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård med gennemgang af bifamilierne

Vi ser til nogle af skolebigårdens bifamilier, hvor vi får en snak om, hvad der sker lige nu. Der er rig lejlighed til at få besvaret dine spørgsmål af en af foreningens erfarne biavlere. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

31. juli 2021

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktiviteter i skolebigården.

LÆS MERE

02. august 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bier på lyng

Bierne sættes på lyng

LÆS MERE

03. august 2021

GRINDSTED OG OMEGNS B.F.
Grindsted og Omegns Biavlerforening

Gode råd om indvintring og behandling af varroamider. Foreningen er denne aften vært ved et mindre traktement. Af hensyn til traktementet er der tilmelding (senest 27/7) til denne aften

LÆS MERE

04. august 2021

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård med undervisning: Honningfratagning og slyngning

Undgå at starte røveri. Tjekke om honningen er "moden". Behandling af honningtavler, sining, hygiejne. Fodring. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

10. august 2021

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Gril og hyggeaften

Grill- og hyggeaften. Bestyrelsen er mødt ind i god tid så grillen er klar når i kommer kl. 19,00. Efter velkomst er vi klar til at grille og hygge os. Bestyrelsen sørger for tilbehøret til grillaftenen. Du/i medbringer selv grillkød og pølser, bestik og drikkevarer. For et beskedent beløb, fremskaffer vi diverse tilbehør. Såsom kartoffelsalat, blandet salat, dressing og flutes, og også kaffe/the. Pris vil fremgå af indbydelsen. Der vil være tilmelding.

LÆS MERE

11. august 2021

RIBE & OMEGNS B.F.
Åben skolebigård med undervisning: Varroa behandling

Gennemgang af forskellige metoder med myresyre. Behandling af skolebigårdens bifamilier, hvor vi også får en snak om, hvad der ellers sker lige nu. Bagefter er der hygge med udveksling af erfaring og ideer.

LÆS MERE

11. august 2021

LANGELANDS B.F.
Generalforsamling 2021

Generalforsamling i Langelands Biavlerforening

LÆS MERE

14. august 2021

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktiviteter i skolebigården.

LÆS MERE

16. august 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Vi kører en tur til lyngtrækket

Vi kører en tur på heden, hvor vi ser til bierne, og får os en snak om lynghonning.

LÆS MERE

23. august 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varoa behandling

Vi varoa behandler bierne med myresyre V/Egon Green

LÆS MERE

28. august 2021

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktivieter i skolebigården.

LÆS MERE

06. september 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bierne fodres

Bierne fodres med flydende foder

LÆS MERE

05. oktober 2021

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Honningbedømmelse: Medbring din bedste honning (uden etiket). Nyt Nyt. Bestyrelsen vil fremover selv bedømme honningen. vinderen vil så blive offentliggjort til vores årsafslutning, eller ved henvendelse efter årsafslutningen.

LÆS MERE

08. november 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honningbedømmelse

Honningbedømmelse (indlevering af prøver fra kl. 18.30 kr. 20,00 pr. prøve - max 2 pr. medlem

LÆS MERE

23. november 2021

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Julehygge/årsafslutning.

Julehygge/årsafslutning. Julehygge er for hele familien. Bestyrelsen laver et arrangement til aftenen. Se indbydelse når den udsendes først i november. Der vil være en eller anden form for underholdning. Øl, vand og vin til rimelige priser. Tilmelding senest den 15. nov. Mail hks.kongehojen45@gmail.com

LÆS MERE

27. november 2021

LOLLAND-FALSTER B.F.
Skolebigård

Sæsonens aktiviteter i skolebigården.

LÆS MERE

04. december 2021

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Oxalsyreudlevering

Oxalsyredemonstration kl. 10.00-12.00 Vi blander en passende mængde oxalsyre. Kl. 11,00 viser vi i skolebigården, hvordan man behandler med oxalsyre. Der bliver mulighed for (uden beregning) at få oxalsyre med hjem til behandling af dine egne bier. Medbring en dertil egnet flaske eller et glas. der vil være kaffe og rundstykker.

LÆS MERE

06. december 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Årsafslutning

Årsafslutning med gløgg og æbleskiver og underholdning. (husk pakke til pakkespil til en pris af max. kr. 25,00)

LÆS MERE

11. december 2021

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varoa med oxalsyre

Varoa behandling med Oxalsyre. Oxalsyre-blanding kan købes til privat brug

LÆS MERE