NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER
Generalforsamling

Dato: 25. februar 2019
Tid: 19:30

Sted: Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Kgs. Lymgby

<strong>Nordsjællandske Bivenner</strong> afholder generalforsamling mandag d. 25. februar 2019 kl. 19:30. Dagsorden ifølge vedtægterne, se http://nbv-biavl.dk. Forslag, der ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest mandag d. 11. februar.

NORDSJÆLLANDSKE BIVENNER

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER