DANMARKS BIAVLERFORENING
Generalforsamling

Dato: 19. september 2020
Tid: 10.00

Sted: HUSET i Middelfart

Som det tidligere har fremgået, så er Danmarks Biavlerforenings generalforsamling grundet situationen omkring COVID19 udsat, og afholdes således lørdag den 19. september 2020 kl. 10.00 i HUSET i Middelfart. <strong>Dagsorden:</strong> 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetællere. Delegerede kan ikke være stemmetællere. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 5. Bestyrelsens forslag og planer for kommende år. 6. Forslag fra foreningerne, listeforbundene og bestyrelsen. 7. Forslag til budget herunder kontingent. 8. Valg af formand. 9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. 10. Forslag til mødested for næste års generalforsamling. 11. Eventuelt. Under dette dagsordenspunkt kan der ikke tages beslutninger. <strong>Program:</strong> kl. 9.30 Kaffe/the med rundstykke Kl. 10.00 Generalforsamling Kl. 12.00 Frokostpause med buffet Kl. 15.00 Kaffepause <strong>Deltagelse:</strong> Generalforsamlingen er offentlig, men kun delegerede og Danmarks Biavlerforenings bestyrelse har forhandlingsret, og kun delegerede har stemmeret. Lokalforeninger har fået direkte besked om tilmelding af delegerede. Tilhørere kan tilmelde sig generalforsamlingen på <a href="http://www.bishoppen.dk">www.bishoppen.dk</a>. Reglerne for generalforsamlingen fremgår af vedtægterne, der kan ses på <a href="https://www.biavl.dk/om-dbf/vedtaegter/">www.biavl.dk</a>. &nbsp;

DANMARKS BIAVLERFORENING

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER