RIBE & OMEGNS B.F.
Generalforsamling 
med spisning, honningbedømmelse og auktion

Dato: 03. oktober 2022
Tid: 18.00

Sted: Ålbæk Forsamlingshus, Aalbæk Møllevej 12, Aalbæk, 6740 Bramming

Spisning kl. 18.00 Traditionen tro står menuen på gule ærter. Du kan dog i stedet vælge at få wienerschnitzel.   Tilmelding til spisning senest 29. september  hos Jens Svendsen, kongeaabiavl@hotmail.com eller tlf. 24 24 18 54. Pris for spisning: 130,- + drikkevarer. OBS! betaling kun med kontanter.   Generalforsamling starter kl. 19.00.   Dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens (bestyrelsens) beretning.
  • Foreningens regnskab, som går fra 1/9 til 31/8.
  • Indkomne forslag samt endelig vedtagelse af ændringer i §3 og §4, og diskussion af foreningens arbejde.
  • Fastsættelse af næste års kontingent.
  • Valg af bestyrelse og suppleanter.
  • Valg af revisor og revisorsuppleant.
  • Eventuelt. (under evt. kan der ikke sættes forslag til afstemning).
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må skriftligt tilsendes formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.   Honningbedømmelse Medbring op til 2 glas af din gode honning til honningbedømmelsen. Du får resultatet med hjem på skrift. Der uddeles præmier og diplomer til de 2 bedste i hver kategori: sommerhonning, lynghonning og flydende honning. Vinderen af sommerhonningkategorien får også foreningens helt ny vandrepokal til at pryde på kaminhylden det kommende år. Honningen afleveres og registreres inden spisningen starter.   Auktion Efterfølgende bortauktioneres de bedømte honninger til fordel for foreningens arbejde, og der trækkes lod om 1 års gratis medlemsskab af DBF (værdi kr. 860,-).

RIBE & OMEGNS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER