KOLDING OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Dato: 24. november 2022
Tid: 19.00

Sted: Procudan, Bronzevej 1, 6000 Kolding

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Kolding og Omegns Biavlerforening afholder ordinær generalforsamling torsdag den 24. november kl. 19.00 Generalforsamlingen afholdes hos  Procudan, Bronzevej 1, 6000 Kolding Dagsorden 1.    Valg af dirigent 2.    Valg af referent 3.    Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 4.    Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 5.    Fastsættelse af lokalkontingent for næste år 6.    Behandling af indkomne skriftlige forslag 7.    Valg af bestyrelse a.    bestyrelsesmedlemmer b.    suppleanter 8.    Valg af revisor og revisorsuppleanter 9.    Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest d. 10. november kl. 18.00. Efter generalforsamlingen vil Tommy fra Procudan fortælle om, hvorfor virksomheden er gået ind i biavl og give en rundvisning. De er også vært for kaffe/the/kage. For at vide hvor mange der cirka kommer, så må I gerne tilmelde jer på sekretariat@koldingbiavl.dk. Men alle er naturligvis velkomne uanset. Med venlig hilsen Bestyrelsen

KOLDING OG OMEGNS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER