SILKEBORG OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Dato: 15. november 2022
Tid: 19.00

Sted: Harsnablundvej 7-8, Gødvad, nord i Silkeborg

Silkeborg og Omegns Biavlerforening afholder den 15. nov. 2022, kl. 19.00 generalforsamling efter vedtægterne. Mødet finder sted på Harsnablundvej 7-8, Gødvad, nord i Silkeborg.   Evt. forslag til behandling på mødet skal senest den 1. nov. 2022 være hos formanden, Niels Winther, A. Andersens Vej 67, 8600 Silkeborg, mail-adr: nr.winther@gmail.com.   To pladser i bestyrelsen er på valg, ligesom to suppleanter og to revisorer også skal vælges. Vi håber at kunne byde på gule ærter, når mødets formelle afdeling er klaret.   Husk at betale for medlemskab til tiden. Det er lettest for alle parter.   Vi beder medlemmer om at være opmærksomme på at give os evt. ændringer i mail-adresser, så vi hele tiden er ajourførte. Ændringer kan sendes til Bjarne Strandby på mail-adr: bjstby@mail.dk.   På bestyrelsens vegne, Inger Engsig-Karup, 25. aug. 2022

SILKEBORG OG OMEGNS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER