B.F. FOR HADERSLEV OG OMEGN
Generalforsamling

Dato: 11. november 2021
Tid: 19:00

Sted: STU, Haderslev Bygnaf 14, 6100 Haderslev

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag d. 11. november, 2021, kl.: 19:00 på Bygnaf 14, 6100 Haderslev. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt, være formanden i hænde senest d. 28. oktober, 2021

B.F. FOR HADERSLEV OG OMEGN

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER