LOLLAND-FALSTER B.F.
Generalforsamling

Dato: 22. februar 2023
Tid: 19:00

Sted: Guldborgland skole, Guldborgvej 228, 4862 Guldborg

Lolland-Falster BF indbyder til ordinær generalforsamling onsdag den 22 . februar kl 19.00 på Guldborgland Skole, Guldborgvej 228, 4862 Guldborg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 8. februar. Foreningen er vært med smørrebrød kl. 18.00.

LOLLAND-FALSTER B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER