HAN HERREDS B.F.
Generalforsamling

Dato: 09. november 2021
Tid: 19:00

Sted: Fredensdal 8, 9460 Brovst

Ærede medlemmer at Han herred Biavlerforening   det er ved at være tid til årets ordinære generalforsamling, der afholdes meget i traditionerne ånd, så forvent ingen store overraskelser der.   Generalforsamlingen afholdes i år d. 9. november kl. 19.00, i Riddersalen på Bratskov, Fredensdal 8, 9460 Brovst, som vanligt. Vi i bestyrelsen håber at der kommer mange af foreningens medlemmer, Og da der er et par af bestyrelsesmedlemmerne, der ønsker at trække sig, opfordres du til at overveje, om du vil tage en tørn i bestyrelsen.   Dagsordenen ifølge vedtægterne Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden: 1 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. 2 Bestyrelsens beretning. 3 Regnskab. 4 Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent. 5 Indkomne forslag fra medlemmerne. 6 Valg af formand (hvert andet år – ulige år). 7 Valg af to bestyrelsesmedlemmer. 8 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 9 Valg af 2 revisorer. 10 Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være leveret skriftligt til et medlem af bestyrelsen senest d. 4. november. Link til vedtægterne, hvis nogen har lyst til at se dem inden generalforsamlingen. Vedtægter | hanherredbiavl.dk Der vil som tidligere år, være lidt godt til ganen efter generalforsamlingen er afsluttet.   Med venlig hilsen Lars Bo Christensen

HAN HERREDS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER