HAN HERREDS B.F.
Generalforsamling

Dato: 03. november 2020
Tid: 19:00

Sted: Herregården Bratskov i Brovst

Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 3. november kl. 19.00 i riddersalen på herregården Bratskov Fra vedtægterne vedrørende generalforsamling ””Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 1/4 af de aktive medlemmer fremsætter begæring herom til formanden. Generalforsamlinger indvarsles pr. mail/brev senest 14 dage før dens afholdelse med angivelse af dagsorden” Dagsorden 1 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. 2 Bestyrelsens beretning. 3 Regnskab. 4 Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent. 5 Indkomne forslag fra medlemmerne. (Skal være skriftlige og bestyrelsen i hænde 5 dage før generalforsamlingen.) 6 Valg af formand (hvert andet år – ulige år). 7 Valg af to bestyrelsesmedlemmer. (På valg er Wenche Korgaard og Peter Nielsen) 8 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. (p.t. Jens Rom Pedersen og Peter Nielsen) 9 Valg af 2 revisorer. (p.t. Arne Søndergaard og Niels Møller Madsen) 10 Eventuelt. Kom og få indflydelse på foreningens fremtidige virkede og deltag i en hyggelig aften, hvor foreningen er vært ved et lettere traktement med kaffe/te, øl og vand. Der er ingen tilmelding. Vi tager alle forbehold vedrørende Corona - afstand, afspritning og evt. mundbind - med i planlægningen og er meget opmærksomme på om der kommer yderligere stramninger. Med venlig hilsen Bestyrelsen

HAN HERREDS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER


Cookie Box Indstillinger