FOR BESTØVNINGEN AF DANMARK

Bierne har stor betydning for bestøvningen af bærbuske, frugttræer og mange planter i landbruget.
Men bierne bestøver også de mange vilde blomster i naturen. Sammen med humlebier og sommerfugle samt mange andre insekter er bestøvningen af uvurderlig betydning for bestanden af blomstrende planter.

Det vurderes at 80% af plantearterne i de tempererede egne af verdenen er helt eller delvis afhængig af insektbestøvning. Når bierne producerer honning, sikrer de samtidig bestøvningen, så planterne danner flere og bedre bær, frugter og frø.