FOR BESTØVNINGEN AF DANMARK

Bierne har stor betydning for bestøvningen af bærbuske, frugttræer og mange planter i landbruget.
Men bierne bestøver også de mange vilde blomster i naturen. Sammen med humlebier og sommerfugle samt mange andre insekter er bestøvningen af uvurderlig betydning for bestanden af blomstrende planter.

Det vurderes at 80% af plantearterne i de tempererede egne af verdenen er helt eller delvis afhængig af insektbestøvning. Når bierne producerer honning, sikrer de samtidig bestøvningen, så planterne danner flere og bedre bær, frugter og frø.

Cookie Box Indstillinger