Kvalitet

Honning er et rent naturprodukt. Bierne indsamler nektar fra blomsterne og inddamper det til honning i bistadet. De tilsætter enzymer, som omdanner sukkerstofferne i nektaren. Der må hverken tilsættes eller fjernes noget fra honningen som er høstet fra bierne.

Der er strenge regler i lovgivningen, der generelt sikrer kvalitet i honning. For at fremme en endnu højere kvalitet, end lovgivningen kræver, har Danmarks Biavlerforening introduceret et kvalitetscertifikat, som sætter højere krav til honningen. Danske biavlere må kun bruge dette certifikat, hvis deres honning er blevet analyseret hos Danmarks Biavlerforening og hvis analyserne overholder de højere krav.

For at opnå kvalitetscertifikatet skal følgende krav være opfyldt:

 • Vandindhold
  Vandindholdet for blomsterhonning er under 18,5%, for at sikre en endnu bedre holdbarhed.
 • Enzymer
  Diastase-aktivitet over 15.
 • HMF
  Under 15 mg HMF per kg honning.
 • Den rigtige smag
  Honning må ikke have en fremmed smag eller lugt.

 

Du kan læse mere om kvalitetsparametrene, som vi analyserer her:

 

Vandindhold

Honning indeholder en mindre del vand. Indholdet af vand er så lavt at honning i princippet kan sig meget længe. Man har fundet honning i de gamle egypteres gravkamre, som stadig var spiselig.

De almindelige reglerne siger at der højst må være 20% vand i almindelig blomsterhonning og 23% i lynghonning.

Danmarks Biavlerforenings kvalitetscertifikat kræver at vandindholdet for blomsterhonning er under 18,5%, for at sikre en endnu bedre holdbarhed.

Biavleren skal altså sørge for kun at høste honning som bierne har inddampet tilstrækkeligt.

 

Enzymer

Honning er en levende madvare fordi den indeholder enzymer, som forandrer honningen med tiden.

Enzymerne kommer både fra blomsterne, men bierne tilsætter også enzymer til nektaren. Deres funktion er dels at omdanne forskellige stoffer i honningen, specielt sukkerstofferne, så bierne bedre kan fordøje dem. Heldigvis betyder det også at de er bedre for os mennesker.

Enzymer kan ødelægges hvis honning behandles forkert. Varmes den op eller lagres den forkert, vil enzymindholdet falde. Derfor er enzymindholdet mål for hvor frisk honningen er.

Et af disse enzymer hedder diastase og der er i lovgivningen krav om at diastaseindholdet skal være over 8. For at en honning kan mærkes med Danmarks Biavlerforenings kvalitetscertifikat, skal indholdet være over 15.

 

HMF

HMF er et stof det dannes ved nedbrydning af sukker. Det er helt ufarligt for mennesker og findes i mange forskellige fødevarer.

I honning findes det også naturligt i mindre mængde, men hvis honningen har været opvarmet eller lagret forkert, kan indholdet stige. Derfor er det et må for friskheden at indholdet er lavt.

Lovgivningen siger at honning ikke må indeholde over 40 mg HMF per kg honning.  Til Danmarks Biavlerforenings kvalitetscertifikat må indholdet ikke overstige 15 mg HMF per kg honning.

 

Den rigtige smag

Honninger kan smage meget forskelligt. Det afhænger af hvilke blomster nektaren kommer fra. Smagsoplevelser er også meget forskellige fra person til person.

For at en honning skal kunne få Danmarks Biavlerforenings kvalitetscertifikat skal den også gennemgå en test hvor smagen vurderes. Der må ikke være mærkelige bismage som ikke passer med hvordan honning normalt smager.