BISVÆRM I HAVEN

Har du en bisværm hængende i haven, eller andre steder, så er der hjælp at få her.

Herunder finder du en oversigt over biavlere, som gerne vil afhente bisværme. De allerfleste gør det helt uden beregning. Bemærk, at listen står i postnummerorden, det gør det let at finde den biavler, der bor nærmest.

SE SVÆRMHENTERLISTEN HER

 

Hvad er en bisværm?

Når bierne i naturen skal formere sig, så sværmer de. Den gamle bidronning flyver afsted med halvdelen af sin familie. Den anden halvdel efterlades sammen med en ny dronning.

I moderne biavl er sværmning en uønsket egenskab, da en bifamilie som sværmer, stopper med at indsamle nektar. Den tilbageblevne del af bifamilien er svækket, og vil normalt ikke producere honning af betydning resten af sæsonen.

Moderne biavl og biavlerens indgreb i bifamilien gør at sværmning kan kontrolleres. Alligevel sker det hver sommer at der kommer bisværme mange steder.

Under naturlige forhold vil en sværm forlade bistadet og finde et nyt sted at bo. Bisvæmens størrelse vil svare til ca. halvdelen af bistadets bier. Det er den gamle bidronning der flyver med sværmen. En ny uparret dronning bliver tilbage og danner sin egen nye familie med de tilbageblevne bier.

Sværmen vil under normale forhold først sætte sig som en stor klump et sted i kort afstand fra bistadet. Her vil den sidde i lige fra nogle få timer til flere dage. Imens leder sværmens spejderbier i det nærmeste område efter et passende sted at flytte ind.

Flere spejderbier, som befinder sig på overfladen af sværmen, forsøges lokket ud til eventuelle fund. Først når mange spejderbier er enige om et nyt sted, vil sværmen flyve derhen. Flere faktorer påvirker valget af det nye hjem, såsom hulrummets størrelse, afstand fra jorden, om det er et tørt eller fugtigt sted og endda hvilken placering og retning flyveåbningen har.

Når biavleren har fanget en bisværm, skal den sættes ind i et nyt bistade. Det gøres ved at ryste sværmen ud foran bistadet, hvorefter bierne selv vandrer ind. Det er altid spændende at se, hvordan bierne tager det nye bistade i brug. Foto Steen Knudsen.

De fleste biavlere er villige til at hente en bisværm. Især hvis sværmen lige har sat sig i f.eks. et træ. Så er den forholdsvis nem at tage med. Er der derimod sværme som i længere tid har siddet i murværk, under udhæng osv. kan det for biavleren være yderst vanskeligt at komme til sværmen uden en masse besvær.

Se Danmarks Biavlerforenings sværmhenter-liste