BLIV BIAVLER

Biavl er en meget spændende hobby, som alle kan deltage i. Hjemme i haven, ude i naturen, der er masser af muligheder. Det kan også blive en levevej.

Som biavler får man indblik i honningbiernes utrolige liv. Man kommer ud i naturen og følger med i årets gang gennem de blomster, bierne besøger. Og ikke mindst, man får et udbytte i form af honning og andre produkter fra bierne.

I en almindelig villahave kan man sagtens have lidt bistader. Stilles de fornuftigt, generer de aldrig naboerne. Har man ikke plads hjemme, er det også muligt at oprette en bigård ude på landet. Mange landmænd og skovejere giver gerne plads til at man kan sætte bistader i et skovhjørne eller i en vildtremise - man skal blot spørge dem.

Biavl er for nogle et spændende erhverv. Det er muligt at få indtægter fra både honningen og bestøvning af frømarker og frugtplantager.