BESTØVNING – HONNINGBIERNES VIGTIGSTE OPGAVE

Over en tredjedel af de planter vores mad kommer fra kræver insektbestøvning for at kunne levere frugt og frø.

Hovedparten af den frugt, mandler og mange af de grøntsager vi spiser, er afhængige af at deres blomster bliver besøgt af bestøvende insekter. Honningbier er meget effektive bestøvere.

Naturens blomster har også brug for bestøvning. Sammen med humlebier, vilde bier og sommerfugle, samt mange andre insekter, er honningbiernes bestøvning af uvurderlig betydning for naturens blomstrende planter.

Alle kan være med til at forbedre forholdene for bier, humlebier og sommerfugle ved at så og plante blomstrende planter, træer og buske. I kommunerne kan vejvæsenet både spare penge og gøre livet lettere for insekterne ved at forbedre forholdene for de blomstrende urter i vejkanter og parker. Landmændene kan plante blomstrende buske og træer i læhegnene, og springe ukrudtssprøjtningen over langs skel og remiser.

Danmarks Biavlerforening har udgivet pjecer om gode biplanter.