DEKLARATION FOR BRUG AF DANMARKS BIAVLERFORENINGS ETIKETTER 

Danmarks Biavlerforenings honningetiketter betyder honning af god kvalitet. 

Honning mærket med Danmarks Biavlerforenings etiket er dækket af foreningens til enhver tid gældende produktansvarsforsikring.

For at bruge etiketten skal man være medlem af Danmarks Biavlerforening, samt have underskrevet en deklaration.
I reglerne for brug af Danmarks Biavlerforenings bomærker, som er beskrevet i vedtægternes §9, står følgende:

§9. Danmarks Biavlerforenings fællesmærker

  1. Registreret bomærke: Foreningens registrerede bomærke består af 3 bier i ring samt teksten ”Danmarks Biavlerforening siden 1866”. Bestyrelsen afgør dog hvori og i hvilken sammenhæng bomærket må anvendes.

  2. Registreret etiket: Foreningens registrerede etiket er en honningetiket med det registrerede bomærke. Etiketten må kun anvendes ved mærkning af dansk honning af god kvalitet, der opfylder de gældende krav og normer for honning produceret i Danmark. Etiketten må kun anvendes med medlemmets navn og kontrolnummer påtrykt.

  3. Retten til brug af fællesmærkerne: Retten til at bruge foreningens fællesmærker tilkommer kun medlemmer af Danmarks Biavlerforening. Brug og udlevering af fællesmærkerne ud over de almindelige retningslinjer, som er fastlagt af bestyrelsen, må kun finde sted efter ansøgning til bestyrelsen. Dennes accept eller afvisning skal altid foreligge skriftligt. Bestyrelsen fastsætter en afgift for brugen af fællesmærkerne.

  4. Anvendelse af medlemskab af Danmarks Biavlerforening ved markedsføring: Medlemskab af Danmarks Biavlerforening må ikke uden bestyrelsens skriftlige tilladelse anvendes til mærkning af produkter. Bestyrelsen kan meddele denne tilladelse til medlemmer individuelt eller kollektivt.

  5. Overtrædelse: Hvis der gøres indgreb mod mærkernes eneret, kan et hvert medlem fordre, at foreningen gør ansvar gældende mod overtræderen, ligesom det påhviler et hvert medlem, der får kendskab til noget overgreb, straks at anmelde dette til Danmarks Biavlerforening. Uberettiget anvendelse af medlemskabet ved markedsføring medfører en bod, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.


 

Anvendelse af etiketter:


Etiketter udleveres kun i partier på hele hundrede og skal ved udleveringen fra Danmarks Biavlerforening være påtrykt biavlerens navn og adresse samt kontrolnummer. Etiketter må ikke i noget tilfælde anvendes, når biavlerens navn og adresse (kontrolnummer) er fjernet, eller overlades til anden person, selv om vedkommende også er medlem af Danmarks Biavlerforening.

Ved udtrædelse af Danmarks Biavlerforening skal alle endnu ikke benyttede etiketter destrueres eller tilbagesendes til Danmarks Biavlerforening uden godtgørelse for etiketter eller porto. Ved overtrædelse af de betingelser for brug af etiketten, der fremgår af vedtægterne for Danmarks Biavlerforening § 9 og af ovenstående deklaration er biavleren forpligtet til at betale en bod, som tilfalder Danmarks Biavlerforening, som anført i foreningens vedtægter.

OPBEVARING AF HONNING

Honning er et unikt naturprodukt, som har en række værdifulde indholdsstoffer – herunder adskillige enzymer. Opbevares honningen korrekt, bibeholdes kvaliteten.

Honning er ikke steril, den kommer fra naturen. Derfor indeholder al honning gærceller. Disse gærceller stammer blandt andet fra de blomster, som bien har hentet nektar i. Opbevares honning forkert er der risiko for at gærcellerne opformeres, og honningen vil begynde at gære.

Opbevares den gode honning under korrekte forhold, så kan den holde i flere år uden at der sker kvalitetsforringelse.

DANSK HONNING

Honningetiketten fra Danmarks Biavlerforening er dansk honnings kvalitetsmærke. Kun medlemmer, der har skrevet under på at overholde en række kvalitetskrav, kan benytte den.

I ”Ribe Ret” fra 1269 står der: "Hvis nogen findes med forfalsket honning, og denne ikke kan forsvare og rense sig, skal han have sit liv forbrudt, og honningen skal brændes og fortæres af ilden".

Så galt går det ikke længere. Men Danmarks Biavlerforening fører løbende kontrol med medlemmernes honning. Køber du honning med etiketten fra Danmarks Biavlerforening er du sikker på at få en god kvalitetshonning.

For at få lov til at bruge honningetiketten, skal man være medlem af Danmarks Biavlerforening og have underskrevet en deklaration med en række kvalitetskrav til produktet.

Danmarks Biavlerforening får årligt udtaget tilfældige honningprøver. Disse prøver analyseres på laboratorier i Tyskland.

 

HONNING

Honning er nektar fra blomster som bierne har bearbejdet, så den kan gemmes som forråd til vinteren. Honningbierne lagrer honningen i vokstavler, som biavleren efterfølgende høster. 

Bierne samler nektar i forskellige blomster ved at suge nektaren op i deres honningmave. I honningmaven er der enzymer som reagerer med nektaren. Hjemme i bistadet inddampes nektaren så vandindholdet kommer under 20%. I hele processen nedbrydes nektarens store sukkermolekyler, ved hjælp af enzymerne, til hovedsagligt drue- og frugtsukker – honningen modner.

Når honningen er moden, lukker bierne honningcellerne med et låg af voks. Biavleren høster honningen, men betaler bierne for det med almindeligt sukker. Det overvintrer de lige så godt på som deres honning.

Biavleren slynger eller presser honningen ud af vokstavlerne, derefter sies den. Honningen er flydende, men vil efterhånden danne krystaller og stivne. Det har ingen betydning for smagen. Flydende eller krystalliseret honning er fantastisk til anvendelse som sødemiddel og smagsgiver i mange retter.

En fyldt honningtavle.

En fyldt honningtavle


CREMET HONNING 


For at frembringe den velkendte cremede, smørbare honning, rører biavleren i den flydende honning, så undgås de store krystaller der gør honningen grynet.

Honning består hovedsagligt af frugt- og druesukker, lidt protein og mineraler, samt naturlige duft- og smagsstoffer. Smag og duft stammer fra de blomster bierne har hentet nektaren i. Derfor smager honning forskelligt, alt efter hvilke blomster bierne har besøgt.

Mange biavlere sælger de forskellige typer honning direkte til forbrugeren - de fleste med etiketten fra Danmarks Biavlerforening. For at kunne anvende den, skal biavleren skrive under på, at hans honning er af god kvalitet og opfylder en række krav. Man kan klage til Danmarks Biavlerforening, som har pligt til at forfølge sagen, hvis honningen ikke overholder kravene.

I øvrigt kan honning sælges med andre etiketter, blot disse overholder mærkningsreglerne. Det indebærer blandet andet en tekst der siger at ”Børn under 1 år honning bør ikke få honning.” Honning er et ubehandlet naturprodukt og derfor ikke steril.

Nogle biavlere foretrækker at levere honningen til en honningcentral, som sørger for færdigbehandling og pakning. På honningcentralen varmes honningen forsigtigt op til ca. 40 grader, så bliver den flydende hvorefter den kan sies, røres og tappes på glas eller bæger.

Ost og honning

Honning er et naturprodukt med en mangfoldighed af smag, duft, udseende og konsistens. Foto: Palle Frejvald.


ANVENDELSE AF HONNING


Der er et utal af anvendelsesmuligheder for honning. Den gode honningmad kender alle. Mange bruger flydende honning på morgenbordet, til at søde teen, yoghurten eller over osten. Honning kan bruges som krydderi og smagsgiver i mange retter. Også surdejen kan have brug for lidt honning.  Find opskrifter her

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.