KALØVIG-EGNENS B.F.
Kaløvig-egnens Biavlerforening – kursus for nye biavlere 2019 – 5. aften

Dato: 25. april 2019
Tid: Kl. 19

Sted: A-Huset, Hovedgaden 69 F, 8410 Rønde

Danmarks Biavlerforening har udviklet helt nyt undervisningsmateriale til brug for vores undervisning i lokalforeningen og vi benytter det her fra 2019. Vores kursus består derfor i år af 5 teoriaftener og herefter anbefaler vi at kursisterne følger arbejdet i vores skolebigård hele sæsonen igennem. Her mødes vi hver 10.dag hhv. søndag formiddag og onsdag aften. Teorien er fordelt på følgende datoer: Torsdag den 28. februar 2019 Torsdag den 14. marts 2019 Torsdag den 28. marts 2019 Torsdag den 11. april 2019 Torsdag den 25. april 2019 Alle 5 aftener kl. 19 -ca. 21.30 i A-Huset, Hovedgaden 69F, 8410 Rønde. Foreningen er hver aften vært med kaffe og brød. Deltagergebyret er kr. 300 og skal indbetales til foreningens konto ved tilmelding. Er kursisten medlem af Danmarks Biavlerforening og Kaløvig-egnens Biavlerforening er kurset gratis og ved indmeldelse efter kurset refunderes deltagergebyret. Møderne i skolebigården er for alle foreningens medlemmer og der vil derfor være rig mulighed for at lytte til erfaringer fra de mere erfarne biavlere. Max. deltager antal er 18 kursister og fordeles efter "først til mølle" princippet. Yderligere information og tilmelding fås ved henvendelse til foreningens formand Lene Svenningsen på 60 12 15 33 eller kaloebiavl@gmail.com

KALØVIG-EGNENS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER