KØBENHAVNS AMTS B.F.
KABF’s ordinære generalforsamling 2019

Dato: 24. september 2019
Tid: Kl. 19:30

Sted: Caféen, Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Morten Westy som dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Valg til bestyrelse: • Bestyrelsesmedlem for 2 år (Poul Erik Andersen, modtager genvalg). • Bestyrelsesmedlem for 2 år (Niels Bülov Max, modtager genvalg). • Bestyrelsesmedlem for 2 år (Egon Lund Christensen, modtager genvalg). • Suppleant for 1 år (Ole Iversen, modtager genvalg). 6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. (Leif Stark og Morten Westy, modtager begge genvalg). 7. Eventuelt. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden Thomas Skall, Philip de Langes Allé 7A, st. tv. 1435 København K, e- mail: thomas@skall.dk, i hænde senest tirsdag d. 10. september 2019. Protokollen er fremlagt fra kl. 18.30. Kaffe på foreningens regning vil blive serveret senere på aftenen. Bestyrelsen

KØBENHAVNS AMTS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER


Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.