GL. ROSKILDE AMTS B.F.
Generalforsamling i GRAB

Dato: 19. august 2021
Tid: 19.00

Sted: Generalforsamlingen holdes i det nye klubhus.

Der afholdes ordinær generalforsamling i GRAB torsdag d. 19. august kl. 19.00. Dagsorden ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen holdes i det nye klubhus. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest mandag d. 9. august. Forslagstilleren fremlægger selv forslaget. P.b.v. Hans Janstrup

GL. ROSKILDE AMTS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER