FLAKKEBJERG HERREDS B.F.
Generalforsamling 2023

Dato: 31. januar 2023
Tid: 19:00

Sted: Ll. Næstved skole, afd. Sandved, Grønbrovej 1A, 4262 Sandved

Flakkebjerg Herreds Biavlerforening afholder generalforsamling 2023 tirsdag den 31. januar 2023 kl. 19:00 på Ll. Næstved skole, afd. Sandved, Grønbrovej 1A, 4262 Sandved Dagsorden i følge vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

FLAKKEBJERG HERREDS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER