KALØVIG-EGNENS B.F.
Generalforsamling 2019

Dato: 20. november 2019
Tid: 19.00

Sted: A-Huset, Hovedgaden 69F, 8410 Rønde

Generalforsamling med dagsorden iht. vedtægterne <ol> <li>Valg af dirigent</li> <li>Bestyrelsens beretning og planer, kontingentfastsættelse</li> <li>Fremlæggelse af revideret regnskab og budget</li> <li>Forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1.oktober</li> <li>Valg af a) formand (ikke på valg i år) b) valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er: Søren Klinge (villig til genvalg) Michael Frederiksen (ønsker ikke genvalg) valg af suppleanter: på valg er: Ken Hansen c) valg af revisor på valg er Poul Jessen og Vagn Christensen</li> <li>Valg af delegeret (jf. DBF's vedtægter)</li> <li>Eventuelt</li> </ol> Efter generalforsamlingen er der kaffe og brød. Tilmelding er ikke nødvendigt.

KALØVIG-EGNENS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER


Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept.