NORDFYNS B.F.
Besøg hos Agrolab A/S

Dato: 19. juni 2023
Tid: 19.00 - 21.30

Sted: Agrolab A/S, Store Landevej 14, Indslev, 5580 Nørre Åby

Vi skal besøge virksomheden Agrolab A/S. Agrolab A/S beskæftiger sig med forskning og udvikling inden for pesticider og laver bl.a. markforsøg, der undersøger virkningen af sprøjtemidler mod ukrudtsarter, skadedyr og svampesygdomme under realistiske markforhold. Forsøgene dækker alle almindelige markafgrøder, men også specialafgrøder som prydplanter, frugt, grøntsager, græsplæner og meget andet. Martin Gejl, der også biavler og medlem af Nordfyns Biavlerforening, er direktør i firmaet, og han vil på mødet fortælle om virksomhedens aktiviteter. Vi skal bl.a. høre om: ·         Hvordan pesticider og andre hjælpestoffer til planteavl godkendes ·         Hvad der laves af forsøg med bier i forhold til registrering af pesticider ·         Hvilke forsøg Agrolab i øvrigt laver med bier Desuden bliver der et besøg i et biforsøg, hvis der er noget kørende på det tidspunkt. Ellers bliver det billeder. Der vil i løbet af aftenen blive serveret kaffe og kage. Arrangementet er gratis, men af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendig. Tilmelding skal ske på mailadressen tilmelding@nordfynbiavl.dk eller på sms til Helle Sehested tlf. 20153782 senest søndag den 18. juni.

NORDFYNS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER