Arrangementer


21. august 2018

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Mødes i skolebigården. Der skal myresyrebehandles. (mulighed for køb af myresyre)

LÆS MERE

25. august 2018

SALLING FJENDS B.F.
Lyngtur

Vi skal besøge Svankjær honning og biavl, ved biavler Jens Mogensen, der har 100 bifamilier, har eget tapperi og er landmand. Den medbragte mad spises ved Lodbjerg fyr. Derefter er der guidet rundvisning i det sydlige nationalpark Thy, ved Thorkild Møller. Vi slutter dagen med kaffe på Stenbjerg Kro.

LÆS MERE

27. august 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varroabehandling

Vi varroa behandler bierne i skolebigården. V/ Egon Green

LÆS MERE

03. september 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Bierne fodres

Bierne fodres med flydende foder

LÆS MERE

04. september 2018

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Hvordan har sæsonen været

LÆS MERE

11. september 2018

Aalborg B.F.
Afslutning

Afholdes det afsluttende møde i skolebigården. Vi sørger for, at bigårdens materiel og lager er klar til vinteren.

LÆS MERE

11. september 2018

BJERRINGBRO B.F.
Bjerringbro og Omegns B.F. Generalforsamling

Bjerringbro og Omegns B.F. afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 11. september klokken 19.00 i Jægerhytten Ulstrupvej 11, 8850 Bjerringbro. Dagsorden ifølge vedtægterne. P.b.v. Christoffer W. Hansen

LÆS MERE

24. september 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Mad og Honning

Vi samles og får os noget godt at spise, og honning indgår selvfølgeligt også i menuen. Tilmelding nødvendigt for madindkøb senest den 11 september.

LÆS MERE

29. september 2018

DANMARKS BIAVLERFORENING
Mjødens Dag

Danmarks Biavlerforening og mjødbryggeriet Snoremark har taget initiativ til at fejre Mjødens Dag med en stor event den 29. september. Ved at gå sammen om en fælles event kan vi bedre få fortalt, at mjød ikke bare er en ”gammel vikingedrik”, man kun drikker som en kuriositet, men at det er et ædelt produkt, hvor honning er råmaterialet. Læs mere om arrangementet på www.mjødensdag.dk

LÆS MERE

08. oktober 2018

LEMVIG B.F.
Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling samt honningbedømmelse i to kategorier, blomsterhonning og lynghonning, så medbring et glas/bæger uden etiket. Max. en i hver kategori pr. biavler. Det koster 20 kr. pr. glas/bæger at deltage.

LÆS MERE

09. oktober 2018

BIAVLERFORENINGEN SØNDERJYLLAND
Økologisk biavl

Foredrag med Ole Kilpinen, som vil fortælle om økologisk biavl. Der er nogle indviklede regler om økologisk biavl, og dem vil vi høre mere om. Kaffen koster 50 kr

LÆS MERE

09. oktober 2018

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Hoilstebro og omegns biavlerforening, Generalforsamling.

Generalfoesamling. Dagsorden ifølge vedtægter.

LÆS MERE

10. oktober 2018

FREDERIKSBORG B.F. HILLERØD
Generalforsamling i Frederiksborg-Biavlerforening-Hillerød

Der afholdes generalforsamling onsdag den 10. oktober klokken 19.00 på Ålholmskolen: Teglværksvej 19, 3400 Hillerød. Emner til dagsorden fremsendes til formanden på s-prim@hotmail.com senest 8 dage før generalforsamlingen. Dagsorden ifølge vedtægterne offentliggøres på foreningens hjemmeside fbh-biavl.dk og på Facebook 3 dage før. Honning Konkurrence - I tilknytning til generalforsamlingen kåres foreningens bedste honning 2018. Alle medlemmer kan medbringe egen honning. Honningen bedømmes som blindtest af de fremmødte.

LÆS MERE

22. oktober 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling. Foreningen er vært med smørrebrød.

LÆS MERE

22. oktober 2018

BRANDE OG OMEGNS B.F.
Brande og Omegns Biavlerforening

Generalforsamling og honningbedømmelse

LÆS MERE

26. oktober 2018

SALLING FJENDS B.F.
Generalforsamling

Generalforsamling 2018. Vi afholder vores ordinære generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Evt. forslag som ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14. dage før, dvs. senest 12. oktober. Efter generalforsamlingen er der honningbedømmelse og bedømmelse af mjød. Spisningen starter kl 18.30, der er tilmelding til spisningen senest mandag den 22. oktober kl 9.00 Tilmelding til Lars Nielsen 25 15 88 20 eller lars@energimail.dk

LÆS MERE

05. november 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Honningbedømmelse

Honningbedømmelse (indlevering af prøver fra kl. 18.30 max.2 pr. medlem / kr. 20.00 pr prøve.)

LÆS MERE

20. november 2018

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Holstebro og Omegns Biavlerforening Julehygge

Julehygge er for hele familien. Der serveres gløgg og æbleskiver. Amerikansk lotteri med mange fine præmier. Pris: 50 kr. Tilmelding senest den 16. nov. Mail hks.kongehojen45@c.dk

LÆS MERE

24. november 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården i Ejby

Varroabehandling.

LÆS MERE

25. november 2018

KØBENHAVNS AMTS B.F.
Møde i skolebigården på KU Science

Varroabehandling.

LÆS MERE

03. december 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Årsafslutning

Årsafslutning med gløgg og æbleskiver og underholdning. (Husk pakke til pakkespil til en pris af max. kr 25,00.)

LÆS MERE

08. december 2018

HERNING OG OMEGNS B.F.
Varroabehandling

Varroa behandling med Oxalsyre. Oxal blanding kan købes til privat brug

LÆS MERE

08. december 2018

LEMVIG B.F.
Skolebigården

Oxalsyrebehandling

LÆS MERE

08. december 2018

HOLSTEBRO & OMEGNS B.F.
Holstebro og omegns biavlerforening. Oxalsyreudlevering.

Udlevering af oxalsyre.

LÆS MERE

12. marts 2019

FREDERIKSBORG B.F. HILLERØD
Begynderkursus i biavl

LÆS MERE