KØBENHAVNS AMTS B.F.
KABF’s ordinære generalforsamling 2018

Dato: 26. september 2018
Tid: 19:30

Sted: Caféen, Hvidovre Medborgerhus, Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Villy Kristiansen som dirigent. 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg til bestyrelse: • Formand for 2 år (Thomas Skall, modtager genvalg). • Bestyrelsesmedlem for 2 år (Kristin Lassen, modtager genvalg). • Suppleant for 1 år (Ole Iversen, modtager genvalg). 6. Valg af revisor og en revisorsuppleant. (Leif Stark og Morten Westy, begge modtager genvalg). 7. Eventuelt. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden Thomas Skall, Philip De Langes Allé 7A, st tv, 1435 København K, e-mail: thomas@skall.dk, i hænde senest onsdag d. 12. september 2018. Protokollen er fremlagt fra kl. 18.30. Der serveres kaffe /te senere på aftenen. /Bestyrelsen

KØBENHAVNS AMTS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER