KALØVIG-EGNENS B.F.
Besøg hos dronningeavler Svend Sejr

Dato: 25. juni 2018
Tid: 18.30

Sted: Christinedahlsvej 52, 8464 Galten

Svend har været biavler siden 1975 og begyndte på dronningeavl omkring 1979/80. Vi skal omkring mange af avlens emner; hvad er en god avlsfamilie, hvordan testes familierne og på hvilke parametre, hvad betyder dronningens mærker, yngeloptræk, pakning af kielerkasser og mange andre spændende emner. Vi mødes ved bigården i Galten, følges ad til næste bigård og slutter hjemme hos Svend i Brabrand, hvor vi kan fortsætte snakken over en øl eller vand. Tilmelding senest: 11. juni til Lene på tlf. 60 12 15 33 eller kaloebiavl@gmail.com

KALØVIG-EGNENS B.F.

Læs mere om foreningen


SE ALLE ARRANGEMENTER